Serveis

Servei seriós i personalitzat

A Galileo apliquem també la qualitat al servei i al tracte personalitzat que oferim als nostres clients. La nostra experiència i flexibilitat en adaptar-nos a les seves necessitats i a allò que esperen de cada treball formen part d’aquest servei.

Per descomptat, també cal esmentar el nostre assessorament i el fet d’aportar suggeriments o solucions d’ofici que poden ajudar a millorar l’acabat final, ajustant-nos tot el possible als costos. El contacte directe amb els clients ens permet establir una relació de confiança mútua que reverteix positivament en el resultat i agilita el procés d’impressió.

Qualitat en tots els detalls

La qualitat és l’eix que vertebra Galileo. És un compromís amb els nostres clients i la base de la nostra manera d’entendre la realització de tot el procés d’impressió.

Això comprèn des de l’òptim estat de la nostra maquinària i els seus fungibles fins al tipus de paper que utilitzem, sempre de primera qualitat, ja que un excel·lent resultat demanda per a cada treball un paper adient en grau de lluminositat, recobriment, saturació, absorció, temps de assecatge, gramatge, blancor i d’altres característiques importants.

Sense oblidar la qualitat dels vernissos, encunyacions, relleus i tot tipus d’acabats en la gran varietat de suports que imprimim. O l’acurada i breu espera dels treballs en el nostre magatzem fins al seu ràpid lliurament. Tot es controla amb especial atenció i detall a cada fase (preproducció, producció i postproducció) per part dels nostres experimentats operaris.

El certificat ISO-9001 que posseïm garanteix el control de la qualitat i organització de la nostra empresa, i és una mostra més del nostre esforç per millorar la qualitat integral de Galileo, que a més portem a la pràctica acomplint amb els més elevats nivells d’exigència de respecte vers el medi ambient.

© Gráficas Galileo